+420 603 543 215
info@suretypartners.cz
Menu

Odborné poradenství v oblasti pojištění finančních záruk

Komplexní servis v oblasti zajištění a pojištění záruk včetně součinnosti při likvidaci případných pojistných událostí.

Potřebuji poradit
#
#

Záruky za zajištění
celního dluhu

Pojištění pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, tzn. cla, daně a poplatků.

Více info
#

Smluvní
záruky

Záruka za splnění dodavatelských závazků a povinností.

Více info
#

Záruky za zajištění
celního dluhu

Pojištění pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, tzn. cla, daně a poplatků.

Více info
#

Záruky na zajištění spotřební daně

Pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně.

Více info

Hlavní činností společnosti Surety partners, s.r.o. je poskytování komplexního servisu v oblasti zajištění a pojištění celních záruk, záruk za spotřební daně a smluvních záruk včetně součinnosti při likvidaci případných pojistných událostí.

22

let praxe v oblasti
pojištění záruk

130+

spokojených klientů

600+

poskytnutých záruk

Kdo jsme a jak fungujeme

Surety partners, s.r.o. je česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB. Jedná se o druh pojišťovacího agenta, kterému byla udělena upisovací pravomoc k uzavírání pojistné smlouvy jménem a na účet partnerské pojišťovny a s tím souvisejících dalších činností vztahujících se k pojištění záruk. V minulosti spolupracovala s pojišťovnou UNIQA, zahraničními zajišťovnami Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft a N.V. Nationale Borg.

Od roku 2014 rovněž působí jako odborný poradce pro oblast pojištění záruk za celní dluhy, záruk za spotřební daně a různých druhů smluvních záruk. V oblasti celních záruk a záruk za spotřební daně je zmocněncem smluvních pojišťoven pro veškeré úkony činěné jménem pojišťovny jakožto ručitele vůči příslušné celní správě.

Management společnosti má více jak 22letou praxi v této specifické oblasti pojištění speciálních finančních rizik na českém pojistném trhu. Společnost zajišťuje záruky u renomovaných pojišťoven, které jsou akreditovaným ručitelem.

Proč využít záruk vystavených pojišťovnou

Plnohodnotná alternativa bankovních záruk

pojistné záruky jsou plnohodnotnou alternativou bankovních záruk vydávaných bankami

Nesnižuje úvěrovou linku

pojistná záruka se na rozdíl od bankovního nechová vůči klientovi jako úvěr. Klient si tak může od banky půjčit více peněz pro potřeby svého financování

Nevstupuje do účetnictví

pojistná záruka nevstupuje do účetnictví pojištěného jako případný finanční závazek

Pojistné bez dalších poplatků

pojištěný (držitel záruky) hradí pouze pojistné bez dalších poplatků

Rychlé vyhodnocení rizika

rychlé vyhodnocení rizika a zpracování nabídky

Konzultace zdarma

zdarma konzultace požadavků pojištěného na konkrétní typ záruky, aktivní vystupování vůči orgánům celní správy

Vstřícnější přístup

vstřícnější přístup k pojištěnému (držiteli záruky) než v bance

Flexibilita

flexibilita zajištění případného pojistného plnění

#

Likvidace pojistných událostí

Dlouholetá zkušenost s pojištěním a vystavováním různých typů záruk, jejich legislativním vývojem v čase, nám umožňuje, abychom efektivně a především rychle připravili ve spolupráci s pojištěným a oprávněnou osobou, která hodlá čerpat záruku, veškeré podklady pro výplatu pojistného plnění pojišťovnou.

Naše mnohaleté zkušenosti potvrzují, že lze mnoho požadavků na plnění z poskytnuté záruky efektivně odvrátit před výplatou pojistného plnění a tím minimalizovat dopady na hospodaření subjektu, na jeho „cash flow“ a na cenu za poskytnutí stejného ručení do budoucnosti.

Co musí klient učinit:

  • neprodleně nás informovat o takovémto požadavku, případně avizovat, že k takovému kroku ze strany oprávněné osoby (celního úřadu, zadavatele, objednatele) dojde;
  • úzce s námi spolupracovat při řešení tohoto požadavku, zejména s ohledem na krátké lhůty mezi vzneseným požadavkem a datem povinnosti plnit;
  • určit pro jakékoliv škody jednu pověřenou osobu, která se touto problematikou zabývá a která bude v pravidelném kontaktu s námi.
Kontaktujte nás

Surety partners, s.r.o.
Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 247 62 709
DIČ: CZ24762709

Korespondenční adresa:
Západní 120, 250 69 Klíčany

+420 603 543 215

Registrace ČNB:
Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
Zobrazit certifikát

Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem
122321SLPU
Zobrazit certifikát

Kontaktní formulář

Uvedené údaje neukládáme. Použijeme je pouze pro odeslání odpovědi.