+420 603 543 215
info@suretypartners.cz
Menu

Smluvní záruky

Záruka za splnění dodavatelských závazků a povinností.

Mám zájem Zpět na přehled
#

Smluvní záruky jsou náhradou peněžní jistoty či zádržného, kterou pojištěný skládá zadavateli/objednateli zakázky.

Pojistné záruky jsou plnohodnotnou alternativou bankovních záruk, přestože legislativa nezná rozdíl mezi pojistnou zárukou a bankovní zárukou! Pojistná záruka má stejnou formu a právní jistotu jako bankovní záruka. Je vystavena na první výzvu, je neodvolatelná a zadavatel ji nemůže odmítnout.

  • Záruka za nabídku do veřejné soutěže (Bid Bond)
  • Záruka za akontaci/zálohovou platbu (Advance Payment bond)
  • Záruka za řádné a včasné provedení smlouvy (Performance Bond)
  • Záruka za zádržné za provedené práce (Retention Bond)
  • Záruka za záruční dobu (Maintenance Bond)
  • Záruka za splnění závazku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu (např. záruka za přepravu nebezpečných odpadů)
  • Ostatní záruky

Nejčastěji vystavovaným typem pojistných záruk je záruka za nabídku. Zadavatel veřejné zakázky požaduje v zadávacím řízení předložení jistoty za nabídku buď formou:

• složení hotovosti na účet zadavatele,
• poskytnutí bankovní záruky nebo
• pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dalšími typy záruk, které jsou klienty hodně využívány a objednateli akceptovány, jsou záruky za řádné provedení smlouvy a záruky za záruční dobu. Zejména záruky za záruční dobu, zpravidla 5letou, klientovi nečerpají v dlouhodobém horizontu úvěrový rámec poskytnutý bankou.

Pojistná smlouva o poskytnutí smluvní záruky se zpravidla uzavírá jako rámcová. Jednotlivé záruky jsou vystavovány formou přihlášek. Záruční listina je vystavena na dobu určitou, požadovanou klientem. Pojistné je jednorázové. Klient platí poměrné pojistné dle období, na které je záruka vystavena.

Pro koho je pojištění určeno:

Pro všechny subjekty, které se účastní veřejných soutěží a zadavatelé nebo objednatelé po nich požadují smluvní záruky. Zejména jsou to stavební a strojírenské společnosti, výrobní subjekty, dodavatelé technologických celků apod.

Výhody:

• pojistná záruka nesnižuje úvěrovou linku klienta a nezvyšuje úvěrovou angažovanost klienta
• klient/pojištěný platí pouze pojistné bez dodatečných poplatků za vystavení či udržování záruky
• flexibilní možnosti poskytnutí záruk bez dodatečného zajištění v případě menších záruk, u větších záruk možnost různých variant zajištění

Kontaktujte nás

Surety partners, s.r.o.
Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 247 62 709
DIČ: CZ24762709

Korespondenční adresa:
Západní 120, 250 69 Klíčany

+420 603 543 215

Registrace ČNB:
Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
Zobrazit certifikát

Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem
122321SLPU
Zobrazit certifikát

Kontaktní formulář

Uvedené údaje neukládáme. Použijeme je pouze pro odeslání odpovědi.