+420 603 543 215
info@suretypartners.cz
Menu

Záruky na zajištění
spotřební daně

Pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně.

Mám zájem Zpět na přehled
#

Právní předpisy EU a České republiky stanoví podmínky, za kterých je možné s podmíněným osvobozením od spotřební daně vybrané výrobky vyrábět, skladovat a dopravovat. Zároveň upravují správu spotřebních daní a stanovují podmínky pro povinné zajištění spotřebních daní, pokud jsou vybrané výrobky vyráběny nebo je s nimi jinak nakládáno při jejich skladování či dopravě v režimu s podmíněným osvobozením od daně.

Pojistná smlouva o poskytnutí záruky se uzavírá na dobu jednoho roku s možností prodloužení aktualizačním dodatkem. Pojistné je jednorázové. Záruční listina je vystavena na dobu neurčitou.

Pro koho je pojištění určeno:

Výrobci vybraných výrobků

Když výroba vybraných výrobků s výjimkou pěstitelského pálení lihu je možná jen v podmínkách povolených daňových skladů.

Provozovatelé daňových skladů

Pokud daňové sklady slouží ke skladování, přijímání a odesílání vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně a také poskytují zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně.

Držitelé povolení oprávněného příjemce

pro opakované přijímání vybraných výrobků z režimu dopravy vybraných výrobků s podmíněným osvobozením od spotřební daně, pokud jsou tyto dopravovány mezi členskými státy EU.

Kontaktujte nás

Surety partners, s.r.o.
Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 247 62 709
DIČ: CZ24762709

Korespondenční adresa:
Západní 120, 250 69 Klíčany

+420 603 543 215

Registrace ČNB:
Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
Zobrazit certifikát

Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem
122321SLPU
Zobrazit certifikát

Kontaktní formulář

Uvedené údaje neukládáme. Použijeme je pouze pro odeslání odpovědi.