+420 603 543 215
info@suretypartners.cz
Menu

Záruky za zajištění
celního dluhu

Pojištění pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, tzn.
cla, daně a poplatků.

Mám zájem Zpět na přehled
#

Celní záruky jsou vystavovány pro všechny běžné celní režimy a jsou celními orgány akceptovány.

Pojistná smlouva na poskytnutí záruky se uzavírá na dobu jednoho roku s možností prodloužení aktualizačním dodatkem. Pojistné je jednorázové, v případě vyššího pojistného je možnost rozložení platby do více splátek. Záruční listina je vystavena na dobu neurčitou.

Pojištění kryje nesplněné závazky pojištěného (držitele záruky) požadované celními orgány do výše sjednaného limitu za zboží, které bylo propuštěno do některého z celních režimů. Při vzniku pojistné události se pojistné plnění vyplácí celnímu orgánu.

Pro koho je pojištění určeno:

Dopravci a zasílatelé

Pokud zboží pod celním dohledem dopravují v celním režimu tranzitu.

Zasílatelé a další subjekty

Pokud poskytují služby v oblasti celního řízení při propuštění zboží do některého z dovozních celních režimů nebo zpětného vývozu zboží z EU, zejména v postavení deklaranta nebo v nepřímém zastoupení.

Ostatní podnikající subjekty

Pokud v rámci své podnikatelské činnosti využívají při dovozu zboží do EU celní režimy s hospodářským účinkem a s podmíněným osvobozením od dovozního cla a dovozních nepřímých daní, jako jsou např. provozovatelé celních skladů, subjekty využívající aktivní zušlechťovací styk při smluvním přepracování, opravách či montáži dovezeného zboží s cílem jeho zpětného vývozu z EU.

Kontaktujte nás

Surety partners, s.r.o.
Prvního pluku 347/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 247 62 709
DIČ: CZ24762709

Korespondenční adresa:
Západní 120, 250 69 Klíčany

+420 603 543 215

Registrace ČNB:
Pojišťovací agent – registrován pod číslem 122320PA
Zobrazit certifikát

Samostatný likvidátor pojistných událostí – registrován pod číslem
122321SLPU
Zobrazit certifikát

Kontaktní formulář

Uvedené údaje neukládáme. Použijeme je pouze pro odeslání odpovědi.